Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

Regulaminy zobacz archiwum »

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej

Regulaminy | 20 listopada 2017 11:26

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i...

czytaj więcej o Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej »

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulaminy | 20 listopada 2017 09:56

I. Podstawa prawna Rada pedagogiczna działa na podstawie art. 69- 74 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe oraz Statutu przedszkola § 1 Postanowienia wstępne Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Pedagogicznej...

czytaj więcej o Regulamin Rady Pedagogicznej »

Regulamin Rady Rodziów

Regulaminy | 20 listopada 2017 09:48

Podstawa prawna Rada Rodziców działa na podstawie: art. 83 i 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe Statutu Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej Postanowienia ogólne § 1 Rada Rodziców jest organem przedszkola...

czytaj więcej o Regulamin Rady Rodziów »

Regulamin sprawowania opieki nad dziećmi i uczniami dowożonymi z terenu Gminy Biała Piska

Regulaminy | 21 września 2015 15:39

Załącznik do Zarządzenia Nr 214/1/09 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 08 grudnia 2009r. REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI DOWOZONYMI Z TERENU GMINY BIAŁA PISKA Ilekroć e regulaminie jest mowa o: a) szkole –należy...

czytaj więcej o Regulamin sprawowania opieki nad dziećmi i uczniami dowożonymi z terenu Gminy Biała Piska »

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulaminy | 29 stycznia 2015 13:07

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BIAŁEJ PISKIEJ I.PRZEPISY WSTĘPNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, określa zasady gospodarowania środkami...

czytaj więcej o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych »

Regulamin pracy

Regulaminy | 29 stycznia 2015 11:29

REGULAMIN PRACY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU W BIAŁEJ PISKIEJ Podstawa prawna opracowania regulaminu: art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks Pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) ustawa z...

czytaj więcej o Regulamin pracy »

Koncepcja pracy przedszkola

Regulaminy | 29 stycznia 2015 10:26

Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej na lata 2014-19 „Moje przedszkole, to mój drugi dom, bo stawia na Mnie Na moje szczęśliwe dzieciństwo i na Mój wszechstronny rozwój” Wychowanie...

czytaj więcej o Koncepcja pracy przedszkola »

Realizacja: Superszkolna.pl