Biuletyn Informacji Publicznej - Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
http://mpbialapiska.biposwiata.pl

Statystyki

Osoby:
15865
Dane główne
14440
Organy: Rada Pedagogiczna
3822
Organy: Rada Rodziców
3472
Rejestr zmian
3139
Organy: Dyrektor przedszkola
2708
Stanowiska
1200
Redakcja biuletynu
1063
Regulaminy: Regulamin sprawowania opieki nad dziećmi i uczniami dowożonymi z terenu...
950
Statystyka
894
Regulaminy: Koncepcja pracy przedszkola
862
Regulaminy: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
784
Regulaminy: Regulamin pracy
650
Statut: Przepisy końcowe
239
Statut: Cele i zadania Przedszkola
220
Statut: Prawa i obowiazki rodziców
217
Statut: Organizacja pracy Przedszkola
190
Regulaminy: Regulamin Rady Pedagogicznej
188
Statut: Organy Przedszkola i ich kompetencje
184
Statut: Przepisy ogólne
183
Statut: Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
181
Regulaminy: Regulamin Rady Rodziów
173
Statut: Prawa i obowiązki dziecka
168
Regulaminy: Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola w...
163
Statut: Zasady odpłatności za Przedszkole
131
Organy: wicedyrektor przedszkola
34