Biuletyn Informacji Publicznej - Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
http://mpbialapiska.biposwiata.pl

Statystyki

Dane główne
8205
Osoby:
7967
Organy: Rada Pedagogiczna
1854
Organy: Rada Rodziców
1693
Rejestr zmian
1418
Organy: Dyrektor przedszkola
1236
Stanowiska
840
Redakcja biuletynu
731
Regulaminy: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
607
Statystyka
606
Regulaminy: Koncepcja pracy przedszkola
508
Komunikaty: Zapytanie ofertowe na dostwę produktów spożywczych do stołówki przedszkola...
478
Regulaminy: Regulamin pracy
421
Regulaminy: Regulamin sprawowania opieki nad dziećmi i uczniami dowożonymi z terenu...
389
Statut: Statut Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej
8
Regulaminy: Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola w...
2
Regulaminy: Regulamin Rady Rodziów
2