Biuletyn Informacji Publicznej - Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
http://mpbialapiska.biposwiata.pl

Statystyki

Osoby:
9245
Dane główne
8885
Organy: Rada Pedagogiczna
2172
Organy: Rada Rodziców
1987
Rejestr zmian
1737
Organy: Dyrektor przedszkola
1439
Stanowiska
915
Redakcja biuletynu
805
Statystyka
674
Regulaminy: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
634
Regulaminy: Koncepcja pracy przedszkola
574
Komunikaty: Zapytanie ofertowe na dostwę produktów spożywczych do stołówki przedszkola...
536
Regulaminy: Regulamin sprawowania opieki nad dziećmi i uczniami dowożonymi z terenu...
473
Regulaminy: Regulamin pracy
467
Statut: Cele i zadania Przedszkola
38
Regulaminy: Regulamin Rady Pedagogicznej
34
Regulaminy: Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola w...
33
Regulaminy: Regulamin Rady Rodziów
32
Statut: Organizacja pracy Przedszkola
32
Statut: Przepisy końcowe
29
Statut: Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
28
Statut: Organy Przedszkola i ich kompetencje
28
Statut: Prawa i obowiazki rodziców
27
Statut: Przepisy ogólne
27
Statut: Zasady odpłatności za Przedszkole
18
Statut: Prawa i obowiązki dziecka
16