Biuletyn Informacji Publicznej - Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
http://mpbialapiska.biposwiata.pl

Statystyki

Osoby:
14031
Dane główne
12315
Organy: Rada Pedagogiczna
3273
Organy: Rada Rodziców
3067
Rejestr zmian
2695
Organy: Dyrektor przedszkola
2239
Stanowiska
1127
Redakcja biuletynu
995
Statystyka
841
Regulaminy: Regulamin sprawowania opieki nad dziećmi i uczniami dowożonymi z terenu...
817
Regulaminy: Koncepcja pracy przedszkola
787
Komunikaty: Zapytanie ofertowe na dostwę produktów spożywczych do stołówki przedszkola...
787
Regulaminy: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
747
Regulaminy: Regulamin pracy
598
Statut: Cele i zadania Przedszkola
161
Statut: Organy Przedszkola i ich kompetencje
146
Statut: Organizacja pracy Przedszkola
145
Statut: Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
142
Regulaminy: Regulamin Rady Pedagogicznej
142
Regulaminy: Regulamin Rady Rodziów
140
Statut: Przepisy końcowe
137
Regulaminy: Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola w...
136
Statut: Prawa i obowiazki rodziców
133
Statut: Przepisy ogólne
117
Statut: Prawa i obowiązki dziecka
109
Statut: Zasady odpłatności za Przedszkole
100