Biuletyn Informacji Publicznej - Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
http://mpbialapiska.biposwiata.pl

Statystyki

Osoby:
12451
Dane główne
10272
Organy: Rada Pedagogiczna
2918
Organy: Rada Rodziców
2650
Rejestr zmian
2355
Organy: Dyrektor przedszkola
1974
Stanowiska
1046
Redakcja biuletynu
930
Statystyka
773
Regulaminy: Koncepcja pracy przedszkola
729
Komunikaty: Zapytanie ofertowe na dostwę produktów spożywczych do stołówki przedszkola...
715
Regulaminy: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
714
Regulaminy: Regulamin sprawowania opieki nad dziećmi i uczniami dowożonymi z terenu...
703
Regulaminy: Regulamin pracy
556
Statut: Cele i zadania Przedszkola
121
Regulaminy: Regulamin Rady Pedagogicznej
121
Statut: Organizacja pracy Przedszkola
119
Statut: Organy Przedszkola i ich kompetencje
117
Statut: Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
112
Regulaminy: Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola w...
112
Regulaminy: Regulamin Rady Rodziów
109
Statut: Przepisy końcowe
109
Statut: Prawa i obowiazki rodziców
104
Statut: Przepisy ogólne
95
Statut: Prawa i obowiązki dziecka
82
Statut: Zasady odpłatności za Przedszkole
79