Biuletyn Informacji Publicznej - Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
http://mpbialapiska.biposwiata.pl

Dane teleadresowe

Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
publiczna
849-10-99-123
001011141
warmińsko-mazurskie
piski
Biała Piska
Biała Piska
ul. Moniuszki 7
12-230
197 uczniów

87 4239068